четверг, 31 мая 2012 г.

Украинский художник первой половины 20-го века Фёдор Григорьевич Кричевский (1879-1947)

 Творчість заслуженого діяча мистецтв УРСР Федора Григоровича Кричевського (1879—1947) — яскраве і самобутнє явище в українській радянській культурі. І у дореволюційний, і в радянський час його неоціненний внесок зіграв важливу роль у розвитку українського мистецтва. Творчий шлях цього великого майстра, блискучого живописця відзначається цільністю, вірністю високим реалістичним принципам. 
 Ф. Г. Кричевський народився 10 травня 1879 року в м. Лебедині на Харківщині (тепер Сумська область) у родині земського фельдшера. Ще в дитинстві, яке майбутній художник провів у селі Ворожба, що зберігало народні звичаї і традиції, у нього виник інтерес до народного побуту і природи. Початкову художню освіту Кричевський одержав у Московському училищі живопису, скульптури та архітектури (1896—1901), а потім продовжив її у Петербурзькій академії мистецтв (1907—1910) у відомого баталіста Ф. Рубо. Програмна академічна картина «Наречена» принесла йому великий успіх і ствердила його творчу індивідуальність. У ній художник розкрив велику силу і значимість народних образів, що стало характерним і для всього подальшого творчого шляху. Традиційному жанровому сюжету народного побуту він надавав форму монументального узагальнення. 
 Свої творчі пошуки і спостереження Кричевський пов'язав із селом Шишаки на Полтавщині, яке було для художника невичерпним джерелом натхнення. Тут він довго жив і творив. У безпосередній близькості до народного побуту, в оточенні мальовничої природи в уяві митця народжувались теми і сюжети найкращих картин. 
 Після закінчення Академії мистецтв Кричевського призначають директором Київського художнього училища, де й почалась його багатолітня і плідна педагогічна діяльність. У ці роки творчість художника наповнюється силою художньої виразності, відточуються його індивідуальні особливості і риси. Багато творів митця тих років («Портрет хлопчика», «Автопортрет», «Три віки», «Портрет Л. Я. Старицької на золотому тлі») пройняті прагненням до монументальності, декоративного звучання живопису. 
 Події Великої Жовтневої соціалістичної революції надихнули Ф. Кричевського на здійснення його творчих ідеалів і прагнень. Художник активно включився у процес створення нової, соціалістичної культури. Він був одним з організаторів художнього інституту в Києві, багато сил і енергії віддав справі вищої художньої освіти на Україні. 
 Творчість Кричевського у 1920-ті рр. набуває нового розмаху і масштабності. Відстоюючи тривалі основи реалізму, художник збагачує засоби живописної пластики, творчість його наповнюється новим змістом і значимістю монументального художнього втілення. Написані в ці роки твори — триптих «Життя», «Свати», «Мати» — вражають сміливістю, новизною, виразністю монументального стилю. 
 Центральна тема творчості Кричевського — тема народу — зазвучала у ці роки ширше, вагоміше, значніше. Справжньої епічності і монументальності досяг він у великому історичному полотні «Довбуш». Зображений у картині епізод національно-визвольної боротьби опришків на чолі з легендарним Довбушем з пригноблювачами трактований як народний епос. Мужня краса гуцулів, своєрідність народних типів передані художником з великою художньою силою і майстерністю. 
 Етапним твором у розвитку історико-революційного жанру в українському радянському живописі стала картина Ф. Кричевського «Переможці Врангеля» (1935). Він створює величні узагальнені образи героїв громадянської війни, надаючи картині масштабності та епічної сили втілення історичних подій. 
 У 1930-ті рр. художник все більше захоплюється темою сучасності. Його картини «Шахтарське кохання», «Веселі доярки», «Дівчата», «Квітуча Україна», «Свято колгоспного врожаю», створені у передвоєнні роки, пройняті світлим, життєрадісним настроєм, почуттям бадьорості й оптимізму, які відображались у творчому ритмі нової перетвореної дійсності. 
 У передвоєнні роки Кричевський з великим захопленням працював над композиціями за мотивами поеми Т. Г. Шевченка «Катерина». Вони збагатили уявлення про творчий діапазон художника, талановитого інтерпретатора поезії Шевченка. Поетичний образ Катерини, сповнений чи то світлої радості, чи то трагізму,— шедевр художника, високе творіння майстра, який глибоко проникнув у задум Кобзаря. 
 Усе творче життя Кричевський особливу увагу приділяв портрету. Цей жанр якнайкраще відображав індивідуальні властивості живописної манери художника, його гуманізм, цільність сприйняття дійсності Тут, як і в усій творчості, Кричевський звеличував людину, свого сучасника, силу і красу людської особистості. 
 Свої художні принципи Кричевський стверджував і в педагогічній діяльності. Виховуючи у своїх учнів творчі основи, він передавав їм високу майстерність, строгі реалістичні принципи, його вихованці, серед яких такі визначні художники, як А. Петрицький, С. Григоп'єв, В. Костецький, Т. Яблонська, Г. Меліхов, Є. Волобуєв, зробили значний внесок у розвиток українського радянського мистецтва. 
 Л. Членова
Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Три віки. 1913. Дерево, олія. 18,6х49 см. Сумський художній музей -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Три возраста. 1913. Дерево, масло. 18,6х49 см. Сумской художественный музей -  Fedir Krichevsky (1879-1947). Three Ages. 1913. Oil on wood. 18,6x49 cm. Sumy Art Museum

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Голівка дівчини в хустинці. Портрет Галі Старицької.1906-1907.Дерево, олія.28х32 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Головка девочки в платочке.Портрет Гали Страцкой.1906-1907. Дерево, масло. 28х32 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947). Head of girl in a Kerchief. Portrait of Halya Staritska. 1906-1907. Oil on wood. 28x32 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Портрет хлопчика. 1910. Полотно, олія. 212х107 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Портрет мальчика. 1910. Холст, масло. 212х107 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947).  Portrait of  a boy. 1910 Oil on canvas. 212x107 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR

Ф.Г. Кричевський (1879-1947).  Портрет П.Г. Кричевської, матері художника. 1903-1904. Полотно, олія. 149,5х112,5 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Портрет П.Г.Кричевской,матери художника.1903-1904. Холст, масло. 149,5х112,5 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947).  Portrait of P.H. Krichevska, the Artist`s Mather. 1903-1904. Oil on canvas. 149,5x112,5 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Мар`яна Кричевська у мордовському костюмі. 1939. Полотно, олія. 184,5х95,5 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). марьяна Кричевская в мордовском костюме. 1939. Холст, масло. 184,5х95,5 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947).  Maryana Krichevska in Mordovian Costume. 1939. Oil on canvas. 184,5x95,5 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Наречена. Конкурсна академічна програма 1910. Полотно, олія. 210х292 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Невеста. Конкурсная академическая программа. 1910. Холст, масло. 210х292 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947).  Bride. Competitive academic programme. 1910 Oil on canvas. 210x292 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Т.Г.Шевченко. 1928-1929. Полотно, олія. 154х160 см. Державний музей Т.Г. Шевченка в Києві -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Т.Г.Шевченко. 1928-1929. Холст, масло. 154х160 см. Государственный музей Т.Г.Шевченко в Киеве -  Fedir Krichevsky (1879-1947). Taras Shevchenko. 1928-1929. Oil on canvas. 154x160 cm. State Museum of Taras Shevchenko in Kiev

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Дівчата. 1937. Полотно, олія. 150х178 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Девчата. 1937. Холст, масло. 150х178 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947).  Girls. 1937. Oil on canvas. 150x178 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR
См. также:

Украинский художник первой половины 20-го века Фёдор Григорьевич Кричевский (1879-1947)

Комментариев нет: