четверг, 31 мая 2012 г.

Украинский художник первой половины 20-го века Фёдор Григорьевич Кричевский (1879-1947)

 Творчість заслуженого діяча мистецтв УРСР Федора Григоровича Кричевського (1879—1947) — яскраве і самобутнє явище в українській радянській культурі. І у дореволюційний, і в радянський час його неоціненний внесок зіграв важливу роль у розвитку українського мистецтва. Творчий шлях цього великого майстра, блискучого живописця відзначається цільністю, вірністю високим реалістичним принципам. 
 Ф. Г. Кричевський народився 10 травня 1879 року в м. Лебедині на Харківщині (тепер Сумська область) у родині земського фельдшера. Ще в дитинстві, яке майбутній художник провів у селі Ворожба, що зберігало народні звичаї і традиції, у нього виник інтерес до народного побуту і природи. Початкову художню освіту Кричевський одержав у Московському училищі живопису, скульптури та архітектури (1896—1901), а потім продовжив її у Петербурзькій академії мистецтв (1907—1910) у відомого баталіста Ф. Рубо. Програмна академічна картина «Наречена» принесла йому великий успіх і ствердила його творчу індивідуальність. У ній художник розкрив велику силу і значимість народних образів, що стало характерним і для всього подальшого творчого шляху. Традиційному жанровому сюжету народного побуту він надавав форму монументального узагальнення. 
 Свої творчі пошуки і спостереження Кричевський пов'язав із селом Шишаки на Полтавщині, яке було для художника невичерпним джерелом натхнення. Тут він довго жив і творив. У безпосередній близькості до народного побуту, в оточенні мальовничої природи в уяві митця народжувались теми і сюжети найкращих картин. 
 Після закінчення Академії мистецтв Кричевського призначають директором Київського художнього училища, де й почалась його багатолітня і плідна педагогічна діяльність. У ці роки творчість художника наповнюється силою художньої виразності, відточуються його індивідуальні особливості і риси. Багато творів митця тих років («Портрет хлопчика», «Автопортрет», «Три віки», «Портрет Л. Я. Старицької на золотому тлі») пройняті прагненням до монументальності, декоративного звучання живопису. 
 Події Великої Жовтневої соціалістичної революції надихнули Ф. Кричевського на здійснення його творчих ідеалів і прагнень. Художник активно включився у процес створення нової, соціалістичної культури. Він був одним з організаторів художнього інституту в Києві, багато сил і енергії віддав справі вищої художньої освіти на Україні. 
 Творчість Кричевського у 1920-ті рр. набуває нового розмаху і масштабності. Відстоюючи тривалі основи реалізму, художник збагачує засоби живописної пластики, творчість його наповнюється новим змістом і значимістю монументального художнього втілення. Написані в ці роки твори — триптих «Життя», «Свати», «Мати» — вражають сміливістю, новизною, виразністю монументального стилю. 
 Центральна тема творчості Кричевського — тема народу — зазвучала у ці роки ширше, вагоміше, значніше. Справжньої епічності і монументальності досяг він у великому історичному полотні «Довбуш». Зображений у картині епізод національно-визвольної боротьби опришків на чолі з легендарним Довбушем з пригноблювачами трактований як народний епос. Мужня краса гуцулів, своєрідність народних типів передані художником з великою художньою силою і майстерністю. 
 Етапним твором у розвитку історико-революційного жанру в українському радянському живописі стала картина Ф. Кричевського «Переможці Врангеля» (1935). Він створює величні узагальнені образи героїв громадянської війни, надаючи картині масштабності та епічної сили втілення історичних подій. 
 У 1930-ті рр. художник все більше захоплюється темою сучасності. Його картини «Шахтарське кохання», «Веселі доярки», «Дівчата», «Квітуча Україна», «Свято колгоспного врожаю», створені у передвоєнні роки, пройняті світлим, життєрадісним настроєм, почуттям бадьорості й оптимізму, які відображались у творчому ритмі нової перетвореної дійсності. 
 У передвоєнні роки Кричевський з великим захопленням працював над композиціями за мотивами поеми Т. Г. Шевченка «Катерина». Вони збагатили уявлення про творчий діапазон художника, талановитого інтерпретатора поезії Шевченка. Поетичний образ Катерини, сповнений чи то світлої радості, чи то трагізму,— шедевр художника, високе творіння майстра, який глибоко проникнув у задум Кобзаря. 
 Усе творче життя Кричевський особливу увагу приділяв портрету. Цей жанр якнайкраще відображав індивідуальні властивості живописної манери художника, його гуманізм, цільність сприйняття дійсності Тут, як і в усій творчості, Кричевський звеличував людину, свого сучасника, силу і красу людської особистості. 
 Свої художні принципи Кричевський стверджував і в педагогічній діяльності. Виховуючи у своїх учнів творчі основи, він передавав їм високу майстерність, строгі реалістичні принципи, його вихованці, серед яких такі визначні художники, як А. Петрицький, С. Григоп'єв, В. Костецький, Т. Яблонська, Г. Меліхов, Є. Волобуєв, зробили значний внесок у розвиток українського радянського мистецтва. 
 Л. Членова
Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Три віки. 1913. Дерево, олія. 18,6х49 см. Сумський художній музей -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Три возраста. 1913. Дерево, масло. 18,6х49 см. Сумской художественный музей -  Fedir Krichevsky (1879-1947). Three Ages. 1913. Oil on wood. 18,6x49 cm. Sumy Art Museum

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Голівка дівчини в хустинці. Портрет Галі Старицької.1906-1907.Дерево, олія.28х32 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Головка девочки в платочке.Портрет Гали Страцкой.1906-1907. Дерево, масло. 28х32 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947). Head of girl in a Kerchief. Portrait of Halya Staritska. 1906-1907. Oil on wood. 28x32 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Портрет хлопчика. 1910. Полотно, олія. 212х107 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Портрет мальчика. 1910. Холст, масло. 212х107 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947).  Portrait of  a boy. 1910 Oil on canvas. 212x107 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR

Ф.Г. Кричевський (1879-1947).  Портрет П.Г. Кричевської, матері художника. 1903-1904. Полотно, олія. 149,5х112,5 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Портрет П.Г.Кричевской,матери художника.1903-1904. Холст, масло. 149,5х112,5 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947).  Portrait of P.H. Krichevska, the Artist`s Mather. 1903-1904. Oil on canvas. 149,5x112,5 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Мар`яна Кричевська у мордовському костюмі. 1939. Полотно, олія. 184,5х95,5 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). марьяна Кричевская в мордовском костюме. 1939. Холст, масло. 184,5х95,5 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947).  Maryana Krichevska in Mordovian Costume. 1939. Oil on canvas. 184,5x95,5 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Наречена. Конкурсна академічна програма 1910. Полотно, олія. 210х292 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Невеста. Конкурсная академическая программа. 1910. Холст, масло. 210х292 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947).  Bride. Competitive academic programme. 1910 Oil on canvas. 210x292 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Т.Г.Шевченко. 1928-1929. Полотно, олія. 154х160 см. Державний музей Т.Г. Шевченка в Києві -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Т.Г.Шевченко. 1928-1929. Холст, масло. 154х160 см. Государственный музей Т.Г.Шевченко в Киеве -  Fedir Krichevsky (1879-1947). Taras Shevchenko. 1928-1929. Oil on canvas. 154x160 cm. State Museum of Taras Shevchenko in Kiev

Ф.Г. Кричевський (1879-1947). Дівчата. 1937. Полотно, олія. 150х178 см. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР -  Ф.Г. Кричевский (1879-1947). Девчата. 1937. Холст, масло. 150х178 см. Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР -  Fedir Krichevsky (1879-1947).  Girls. 1937. Oil on canvas. 150x178 cm. State Museum of Ukrainian Art USSR
См. также:

Украинский художник первой половины 20-го века Фёдор Григорьевич Кричевский (1879-1947)

среда, 30 мая 2012 г.

Сильвестр Феодосиевич Щедрин (1791-1830)

С.Ф.Щедрин (1791-1830). Грот. Вид на Везувий. Холст, масло.32х25 см.  Таганрогская картинная галерея - S.F.Schedrin (1791-1830). Grotto. View of Mount Vesuvius. Oil on canvas. 32х25 cm Taganrog Art Gallery.

Сильв.Ф.Щедрин (1791-1830). Водопад в Тиволи. Исполнено между 1821 и 1823 гг. Холст, масло. 74х61 см. Псковский историко-архитектурный музей. Картинная галерея - Sylvester Chchedrin (1791-1830). Waterfall in Tivoli. Between 1821 fnd 1823. Oil on canvas. 74x61 cm. The Pskov Museum of History and Architecture Art Gallery
См.также СИЛЬВЕСТР ФЕОДОСИЕВИЧ ЩЕДРИН

вторник, 29 мая 2012 г.

Китайский художник 20-го века Хуан Джанби (1898-1991)

HUANG JUNBI (1898-1991). Secluded Hut in the Mountain. 83.5 x 58.2 cm . Scroll. 1965 - Хуан Джанби (1898-1991). Уединенная  хижина в горах. 83,5 х 58,2 см. Свиток. Исполнено в 1965 году

HUANG JUNBI (1898-1991). Living in the Snowy Mountain. 56 x 89.3 cm . Scroll - Хуан Джанби (1898-1991). Жизнь в снежных горах. 56 х 89,3 см. Свиток

HUANG JUNBI (1898-1991). Landscape . 84.6 x 26.8 cm. Scroll. 1947 - Хуан Джанби (1898-1991). Пейзаж. 84,6 х 26,8 см. Свиток. Исполнено в 1947 году

HUANG JUNBI (1898-1991). Mountains in the Midst of Clouds. 53.5 x 87 cm . Scroll - Хуан Джанби (1898-1991). Горы в разгар грозы. 53,5 х 87 см. Свиток
Китайские живописные формы  сильно отличается от привычных европейцу,также как и Китай в целом.  Ведь Китай был и остаётся страной экзотики, где всё выглядит по иному. Там иные памятники, вроде знаменитой терракотовой армии, архитектура и  есть старинный город из глины, где всё и дома и жители сделаны из глины. 
HUANG JUNBI (1898-1991). Landscape . 81.2 x 40 cm. Scroll. 1947 - Хуан Джанби (1898-1991). Пейзаж.  81.2 x 40 см. Свиток. Исполнено в 1947 году
Как известно, в Китае очень большое население и жилищный вопрос для этой страны как нельзя актуален, а вот  квартиры студии в новосибирске - городе расположенном совсем недалеко - в какой-то тысяче километров от китайской границы, можно приобрести за относительно небольшие деньги, от одного до трёх миллионов рублей.

понедельник, 28 мая 2012 г.

Виктор С. Андерсон (1882-1937). Цирк в дождливую ночь

Victor C. Anderson (1882-1937) .Wet Night at the Circus. Oil on board . 25.4 x 35.6 cm - Виктор С. Андерсон (1882-1937). Цирк в дождливую ночь. Доска,масло. . 25,4 х 35,6 см
Виктор С. Андерсон (1882 - 1937) - американский художник и иллюстратор, известный, в первую очередь,жанровыми картинами  сельской жизни  и пейзажами. В начале 20 века им были созданы множество  иллюстраций для книг. Как и его отец, Фрэнк Андерсон, Виктор был известным художником школы реки Гудзон. Виктор рисовал и писал с раннего возраста, позднее учился в  Институте Пратта в Бруклине. Его любимыми предметами были домотканые сцены сельской жизни и пейзажами в конце 19 и начале 20-го века, и были популярны на национальном уровне.
Его дочь, Джоан Хоув (1915-2005), стала известным художником-акварелистом,  жила и работала в  Олбани, штат Нью-Йорк и  штате Флорида.

воскресенье, 27 мая 2012 г.

Морис Утрилло (1883-1955) - 5 работ

Maurice Utrillo (1883-1955) . Le Moulin de la Galette . Gouache et traces de mine de plomb sur papier fort. 48 x 63 cm. Exécuté vers 1932-34 - Морис Утрилло (1883-1955). Мельница для помола гречневой муки. Гуашь и графит на плотной бумаге. 48 х 63 см. Исполнено в 1932-34 годах

Maurice Utrillo (1883-1955) . Le Moulin de la Galette . Huile sur toile. 38.5 x 46.5 cm. Peint vers 1924-26- Морис Утрилло (1883-1955). Мельница для помола гречневой муки. Холст, масло. 38,5 х 46,5 см. Написано около 1924-26годов
Пока разобрался с переводом названия узнал,что во французской кухне используется специальная гречневая мука для приготовления твёрдых пирожных - галет. У нас галеты  используют для сухих пайков в армии. 
Maurice Utrillo (1883-1955) . Sacré-Coeur de Montmartre et square Saint-Pierre. Gouache sur papier . 26.8 x 18.7 cm. Exécuté en 1933 - Морис Утрилло (1883-1955). Священное сердце Монмартра и площади Святого Петра. Бумага, гуашь. 26,8 х 18,7 см. Исполнено  в 1933 году

Maurice Utrillo (1883-1955) .Impasse Girardon, Montmartre . Huile sur panneau. 54 x 67 cm. Peint vers 1920-22 - Морис Утрилло (1883-1955). Тупик  Монмартра Жирардон. Дерево, масло. 54 х 67 см. Написано  около 1920-22 годов
За 90лет со времени написания этой картины Монмартр сильно изменился. Сегодня такого живописного места в этом районе не встретишь. Зато садовые участки в Первоуральске - самое то!  Красота и экология.  
Maurice Utrillo (1883-1955) .Rue de Bièvre, Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) . Huile sur toile. 46.5 x 55.5 cm. Peint vers 1938-40 - Морис Утрилло (1883-1955). Рю-де-Бьевр, Бург-ла-Рен (Hauts-де-Сен). Холст, масло. 46,5 х 55,5 см. Написано около 1938-40 годов
Не  знаю, что за улица Рю-де-Бьевр, которая, судя по картине Утрилло,  в первой половине 20-го века выглядела достаточно уныло,однако уверен, что сегодня квартиры на этой улице гораздо дороже, чем в квартиры в Сарапуле, где "двушку" с улучшенной планировкой можно купить за полтора миллиона долларов рублей. Кстати, Сарапул - это в Удмуртии, недалеко от Бураново, откуда родом серебряные призёры Евровидения "Бурановские бабушки".

Владимир Фёдорович Стожаров (1926-1973). Натурщик

Владимир Фёдорович Стожаров (1926-1973). Позирующий мужчина. 64х48 см. Холст,масло- Vladimir F. Stozharov (1926-1973). A man posing. 64h48 cm oil on canvas
Другие работы художника: СТОЖАРОВ

пятница, 25 мая 2012 г.

Жан-Луи-Эрнест Месонье (1815-1891)

Jean-Louis-Ernest Meissonier (French, 1815-1891). A soldier smoking a pipe in an interior .Oil on panel . 16.5 x 14.3 cm - Жан-Луи-Эрнест Месонье (французский, 1815-1891).Солдат с трубкой в помещении. Дерево, масло. 16,5 х 14,3 см

Jean-Louis-Ernest Meissonier (French, 1815-1891). A French courtier. Watercolour. 31.2 x 17.8 cm - Жан-Луи-Эрнест Месонье (французский, 1815-1891).Французский придворный. Акварель. 31,2 х 17,8 см 

Jean-Louis-Ernest Meissonier (French, 1815-1891). Dragon en vedette- - an officer on horse back. Oil on panel . 19.5 x 14.5 cm - Жан-Луи-Эрнест Месонье (французский, 1815-1891). Драгун на изготовке: офицер верхом на лошади. Дерево, масло. 19,5 х 14,5 см

Jean-Louis-Ernest Meissonier (French, 1815-1891). Portrait of a gentleman said to be the artist's uncle .Oil on panel . 35.6 x 26.7 cm - Жан-Луи-Эрнест Месонье (французский, 1815-1891). Портрет джентльмена, возможно,  дяди художника. Дерево, масло. 35,6 х 26,7 см 

Jean-Louis-Ernest Meissonier (French, 1815-1891). Soldat. Oil on paper laid down on board . 37.5 x 26.7 cm - Жан-Луи-Эрнест Месонье (французский, 1815-1891). Солдат. Масло на бумаге положенной на доску. 37,5 х 26,7 см
Подобная картина была в Тульском областном художественном музее под названием "Гугенот"
Jean-Louis-Ernest Meissonier (French, 1815-1891). The Stirrup Cup . Oil on panel . 15.3 x 11.4 cm. 1864 - Жан-Луи-Эрнест Месонье (французский, 1815-1891). Стременная чарка. Дерево, масло. 15,3 х 11,4 см. Исполнено в  1864  году

Jean-Louis-Ernest Meissonier (French, 1815-1891). The halbadier . Watercolour on paperl . 47.7 x 28.7 cm. 1870 - Жан-Луи-Эрнест Месонье (французский, 1815-1891). Кавалер. Акварель на бумаге. 47,7 х 28,7 см. Исполнено в 1870 году

четверг, 24 мая 2012 г.

Константин Мефодьевич Максимов (1913-1994) - Перед экзаменом.

Константин Мефодьевич Максимов (1913-1994). Перед экзаменом. Холст, масло 69 х 85,5 см. 1966Konstantin Maksimov (1913-1994). Before the exam. Oil on canvas  69 x 85.5 cm. 1966 
Константин Мефодьевич Максимов (1913-1994)- народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, профессор. Автор сюжетно-тематических картин и портретов современников Родился в 1913 году в деревне Шатрово (ныне Фурмановского района Ивановской области).Учился в Ивановском Художественном училище (1930-1935)в Московском Государственном Художественном Институте им. В.И. Сурикова (1937-1942). Участник художественных выставок с 1943 года. Основные произведения: цикл портретов «Знатные люди Москвы» (1949, ГТГ) «Портрет академика Б. Д. Грекова» (1951, Киевский музей русского искусства), «Портрет академика А. М. Терпиго-рева» (1951, "ГТГ), «Сашка-тракторист» (1954, ГТГ), «Переяславские кружевницы» (1962—1964), «Комсомольцы 20-х гг.» (1967), «Николай Островский» (1967), «Юрий Смирнов» (1967), серия «Строители КамАЗа» (1973—1975, МК РСФСР). С 1954 по 1957 гг. по приглашению правительства КНДР Максимов жил и работал в Китае, преподавал искусство масляной живописи, вел мастер-класс в Бейджине. В настоящее время является одним из самых известных и почитаемых русских художников в Китае. Работы К.М. Максимова находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее, в Одесском Музее изобразительных искусств.

среда, 23 мая 2012 г.

Коты от голландской художницы Генриетта Роннер-Книп (1821-1909) - часть вторая

Henriette Ronner-Knip (Amsterdam 1821-1909 Elsene). Ginger and white.  Oil on panel. 12.8 x 18.1 cm. 1903 - Генриетта Роннер-Книп (Амстердам 1821-1909 Эльсен). Рыже-белый кот. Дерево, масло. 12,8 х 18,1 см. Исполнено в 1903 году

Henriette Ronner-Knip (Amsterdam 1821-1909 Elsene). Hide and Seek .  Oil on panel. 33 x 45 cm - Генриетта Роннер-Книп (Амстердам 1821-1909 Эльсен). Игра в прятки. Дерево, масло. 33 х 45 см

Henriette Ronner-Knip (Amsterdam 1821-1909 Elsene). Innocence .  Oil on panel. 27 x 35 cm. 1895 - Генриетта Роннер-Книп (Амстердам 1821-1909 Эльсен). Невинность. Дерево, масло. 27 х 35 см. Исполнено в 1895 году

Henriette Ronner-Knip (Amsterdam 1821-1909 Elsene). On a pink pillow.  Oil on panel. 32.5 x 46 cm. 1897 - Генриетта Роннер-Книп (Амстердам 1821-1909 Эльсен). На розовой подушке. Дерево, масло. 32,5 х 46 см. Исполнено в 1897 году
Henriette Ronner-Knip (Amsterdam 1821-1909 Elsene).Ginger and white .  Oil on panel. 19 x 23 cm. 1896 - Генриетта Роннер-Книп (Амстердам 1821-1909 Эльсен). Рыжий и белый. Дерево, масло. 19 х 23 см. Исполнено в 1896 году

Henriette Ronner-Knip (Amsterdam 1821-1909 Elsene). A Mother Cat and her Kitten with a Bracket Clock.  Oil on canvas. 90.2 x 72.4 cm. 1897 - Генриетта Роннер-Книп (Амстердам 1821-1909 Эльсен).Кошка и её котёнок у настольных часов. Холст, масло. 90,2 х 72,4 см. Исполнено в  1897 году
Голландская художница Генриэтта Роннер-Книп специализировалась на изображении жживотных, в основном кошек и котят в домашней обстановке. Фоном для её картин служила домашняя обстановка - женское рукоделие, посуда и другие вещи. На этой картине изображены большие каминные часы. Это, конечно, не самые сложные в мире часы Patek Philippe, состоящие из более чем тысячи восемсот деталей, но выглядят вполне солидно. 
Некоторые другие работы художницы можно увидеть ТУТ.

вторник, 22 мая 2012 г.

Ф. Я. АЛЕКСЕЕВ (1753—1824) - Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости

Ф. Я. АЛЕКСЕЕВ (1753—1824). Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости. 1794 Холст, масло. 70 X 108 Государственная Третьяковская галерея
С именем Фёдора Яковлевича Алексеева связано начало развития городского пейзажа в русской живописи. Городские ведуты были широко распространены в западноевропейском искусстве XVIII века. Особенно известны виды Венеции, царственной и дряхлеющей, переживший свое былое величие, выполненные Гварди, Каналетто, Беллотто, Петербург — «Северная Венеция» — на полотне Алексеева вызывает ощущение юности и кристальной чистоты. В классицистическом пейзаже, представителем которого был Алексеев, четко прослеживается трехчастное деление на параллельные планы. На картине Алексеева часть мрачного бастиона слева несколько нарушает такое построение. На дальнем берегу Невы изображены величественные петербургские дворцы с тонко прорисованными деталями и островок бледной зелени Летнего сада. Большая часть картины отводится изображению неба и воды, наполненными движением. По реке скользят лодки, у берега вода расходится голубыми кругами ряби. На небе клубятся легкие облака. Дворцы занимают небольшую полосу земли. Их объемы мягко окутаны воздухом и пронизаны рассеянным золотистым светом. Здания, как бы поднимающиеся из воды, кажутся невесомыми, отражения в Неве подчеркивают их легкость и прозрачность. Бледные и холодные цвета дворцов под стать петербургскому небу, воде и солнцу, а их фасады как бы навеки впитали неяркие краски северной- природы. Немногочисленные персонажи, изображенные в картине, заняты своими будничными делами: отталкивается от берега лодочник, женщина набирает воду, другая — занимается своим ребенком, два приятеля у стены бастиона мирно беседуют. Все погружено в спокойное бытие и соотносится с неторопливым течением жизни природы. 
© «Изобразительное искусство». Москва. 1984

понедельник, 21 мая 2012 г.

Берта Моризо (1841-1895)

Берта Моризо на картине Эдуарда Мане "Балкон"
Очаровательная Берта Моризо, окутанная белым облаком платья, позирует с задумчивым взглядом, «Она скорее странна, чем плоха», - пишет она сестре Эдмс, увидев картину, вы ставленную в Салоне, - «Похоже, что эпитет «роковая женщина» бродил среди любопытствующих зрителей»
Эдуард Мане. Балкон 1868-1869 гг. Холст, масло 170 x124,5 см. Музей Орсе. Париж
Из журнала "Великие музеи мира" № 5 "Музей Орсе. Париж": 
Картина изображает художницу Берту Моризо, подругу и будущую невестку Эдуарда Мане, и молодую виолончелистку Фанни Клаус в сопровождении художника Антонена Гийеме. За группой виден домашний интерьер и молодой слуга, для которого позировал Леон, сын художника. Мане весьма умело передает через изысканную игру коричневых тонов как глубину комнаты, так и буржуазную атмосферу. Замечательна и композиционная идея была явно навеянная «Махами на балконе» испанца Франсиско Гойи, одного из самых любимых и тщательно изученных художников Мане. Картина как бы перерезана пополам геометрическими голубыми перилами на переднем плане. Как обычно, Мане построил холст на контрастах цвета, точно сопоставляя девственную белизну одежд двух женщин с коричневыми тонами костюма мужчины, а также фона. Ломает равновесие белых и черных тонов только употребление еще одни го цвета - голубого цвета перил и ставней. Холсты, подобные этому, оказали огромное влияние на виде ние таких художников, как Клод Моне, внеся ценны и вклад в формирование стиля импрессионизма.
Симона Бартолена
Берта Моризо (1841-1895). Сестра художницы у окна. Холст, масло 54, 8х46,3 см. Национальная галерея искусств. Вашингтон
Из журнала "Великие музеи мира" №9  "Национальная галерея искусств. Вашингтон":
"Берта Моризо изобразила свою сестру Эдму Понтильон, в дом которой в Лорьенте она отправилась впервые после ее недавнего замужества в 1869 году. Молодая мадам Понтильон изображена сидящей в кресле у открытого окна-двери, что позволило художнице привнести в работу некоторые темы, дорогие сердцу ее соотечественников-импрессионистов. Прежде всего, это свет, который из открытого окна попадает в дом, а также простая домашняя сцена и изображение интерьера буржуазного дома, из которого можно вычленить некоторые элементы, например, кресло, маленький письменный стол и обои на стенах. Вероятно, в памяти Берты Моризо еще жива была недавняя работа Мане, где она сама позировала, («Балкон», музей Орсэ, Париж), с которой в этом произведении чувствуется некоторая аналогия. Основное внимание в картине молодой художницы-импрессионистки уделено анализу света, тому, как он проникает в комнату сквозь окно и меняется на белом платье модели, которая представлена не в особой позе, а просто играющей с собственным веером. Картина была выставлена в Салоне 1870 года, вызвав большой успех, несмотря на то, как заметила Берта, что она была расположена неудачно. Распахнутое окно-дверь является фундаментальным в этой композиции, позволяя свету проникнуть глубоко внутрь дома, в то время, как в глубине внутреннего пространства мелкие детали помогают определить место: решетка из кованого железа, украшенная пестрыми цветами."
Роза Джорджи
Berthe Morisot (1841-1895). Bain. Oil on canvas. 54.3 x 65.1 cm. Painted in 1894 - Берта Моризо (1841-1895). Ванна. Холст, масло. 54,3 х 65,1 см. Картина написана в 1894 году

Berthe Morisot (1841-1895). Etude au bord de l'eau. Oil on canvas. 60 x 73.4 cm. Painted in 1864 - Берта Моризо (1841-1895). Этюд на берегу. Холст, масло. 60 х 73,4 см. Картина написана в 1864 году

Berthe Morisot (1841-1895). Fillettes à la fenêtre (Jeanne et Edma Bodeau). Oil on canvas. 65.5 x 49 cm. Painted at Château du Mesnil, 1892 - Берта Моризо (1841-1895). Девушки у окна (Жанна и Эдма Боде). Холст, масло. 65,5 х 49 см. Картина написана в Шато дю Мениль, в 1892 году

Berthe Morisot (1841-1895). Jeune fille écrivant. Oil on canvas. 73.3 x 68 cm. Painted in 1891 - Берта Моризо (1841-1895). Рисующая девушка. Холст, масло. 73,3 х 68 см. Картина написана в 1891 году

Berthe Morisot (1841-1895). Paysage. Oil on canvas. 37.8 x 46.1 cm. Painted in 1882 - Берта Моризо (1841-1895). Пейзаж. Холст, масло. 37,8 х 46,1 см. Картина написана в 1882 году
Работы Берты Моризо довольно высоко ценятся коллекционерами. На аукционах цена на её картины колеблются от 200 тысяч до полутора миллионов долларов. Понятно, что приобрести их может далеко не каждый желающий. Однако желающие порадовать своих близких и друзей оригинальным подарком могут заглянуть в магазин Комод, где обнаружат массу стильных вещиц.
См. также:
Художник Берта Моризо (1837-1887) - «Колыбель».

воскресенье, 20 мая 2012 г.

Константин Алексеевич Трутовский (1826-1893) - Метель

Константин Алексеевич Трутовский (1826-1893). Метель. Холст, масло 91,1 х .55.5 cm.Исполнено в 1887 году - Konstantin Trutovskii (1826-1893). The snowstorm . Oil on canvas  .55.5 x 91.1 cm.1887
Из "Нового полного биографического словаря русских художников" Э.Г. Коновалова:

"Трутовский, Константин Алексеевич (1826-1893) - живописец и график. Родился в Курске. Учился в качестве вольнослушателя в Академии художеств (1845-1849) у Ф.А. Бруни. С 1861 г. - академик за картину "Хоровод в Курской губернии" (ГТГ). Автор реалистических картин на темы из русской и украинской действительности ("Игра в карты", 1861; "Колядки в Малороссии", до 1864, обе - ГРМ). Плодотворно работал как иллюстратор басен И.А. Крылова и рисовальщик. Член общества русских акварелистов, с 1875 г. - член Бельгийского общества акварелистов. Его работы имеются также в Государственном литературном музее, Киевском музее украинского искусства, музеях Владимира, Иркутска, Казани, Курска, Саратова, Тамбова, Ульяновска, Минска и других. 

суббота, 19 мая 2012 г.

Голландский художник Адриан Эверзен (1818-1897)

Adrianus Eversen (Amsterdam 1818-1897 Delft). A sunlit street on market day. Oil on canvas. 57 x 46.6 cm - Адриан Эверзен (Амстердам 1818-1897 Дельф).Освещенная солнцем улица в базарный день. Холст, масло. 57 х 46,6 см

Adrianus Eversen (Amsterdam 1818-1897 Delft). A winter town view with a church . Oil on canvas. 22.2 x 18.3 cm - Адриан Эверзен (Амстердам 1818-1897 Дельф). Зимний городской вид с церковью. Холст, масло. 22,2 х 18,3 см

Adrianus Eversen (Amsterdam 1818-1897 Delft). An elegant couple strolling on a busy, sunlit street. Oil on panel. 34.3 x 27.3 cm - Адриан Эверзен (Амстердам 1818-1897 Дельф).Элегантные пары гуляют на оживленной, освещенная солнцем,  улице. Дерево, масло. 34,3 х 27,3 см

Adrianus Eversen (Amsterdam 1818-1897 Delft). Early morning chat on a snow-covered street. Oil on panel. 15.2 x 10.9 cm - Адриан Эверзен (Амстердам 1818-1897 Дельф). Разговор ранним утром на заснеженной улице. Дерево, масло. 15,2 х 10,9 см

Adrianus Eversen (Amsterdam 1818-1897 Delft). Figures on a Dutch street in the snow .  Oil on panel. 44.5 x 35.7 cm - Адриан Эверзен (Амстердам 1818-1897 Дельф). Люди на покрытой снегом улице голландского города. Дерево, масло. 44,5 х 35,7 см

Adrianus Eversen (Amsterdam 1818-1897 Delft). Towns people on a snow-covered street. Oil on canvas. 55.5 x 47 cm - Адриан Эверзен (Амстердам 1818-1897 Дельф). Горожане на заснеженной улице. Холст, масло. 55,5 х 47 см
Судя по картинам старых голландских художников, пару веков назад зима в Европе была куда суровее, чем сегодня, когда все наперебой заговорили о глобальном потеплении. Тогда же единственным средство обогрева для жителей европейских городов был камин у которого грелись все - и богатые, бедняки.  Как это ни странно камины не утратили свою актуальность и сегодня. Наверное тут свою роль играет то, что он ассоциируется с понятием домашнего очага, возле которого холодными зимними вечерами собирается семья. Однако, конечно,  сегодняшний камин - это не совсем то сооружение, возле которого голландцы грелись в XIX веке. Сегодняшние камины не дымят, имею отличную тягу и легко разжигаются, поэтому они хорошо прижились в современной России.  
Adrianus Eversen (Amsterdam 1818-1897 Delft). Two men fishing near a building on a summer day. Oil on panel. 15.9 x 12.6 cm - Адриан Эверзен (Амстердам 1818-1897 Дельф). Двое мужчин рыбачат в летний день возле здания. Дерево, масло. 15,9 х 12,6 см