суббота, 14 июня 2014 г.

Монастырский, Антон Иванович (1878 - 1969)

А.И. Манастырский - Автопортрет

Заслужений діяч мистецтв республіки Антон Іванович Манастирський належить до числа тих видатних художників-реалістів, творчість яких визначила цілу епоху в образотворчому мистецтві західних областей України.
Манастирський народився в 1878 р. в містечку Завалові на Станіславщині в родині дрібного службовця. З великими труднощами йому вдалося здобути освіту спочатку в реальному училищі, а потім у Львівській артистично-промисловій школі та Краківській академії мистецтв.
Щедрий і багатогранний талант Манастирського виявився в багатьох жанрах — пейзажі, портреті, ілюстрації та історичному живопису.
Рідне Прикарпаття з його лісистими пологими горами та маленькими, але бурхливими водопадами, квітучими полонинами і бідняцькими хатками гуцулів — основна тема художника, невичерпне джерело його творчого натхнення.
Повсякденний побут і праця селян, їх злидні, м’який гумор і життєрадісність складають основний зміст жанрового живопису Манастирського.
Його кращі твори — «Лірник», «Два приятелі», «Паламар» та інші сповнені глибокої поваги до внутрішнього світу простих людей.
В своїх численних історичних композиціях («На кургані», «Прощайте, товариші», «Запорожець», «В таборі Кармелюка», «Розвідник» та ін.) Манастирський оспівує героїчну боротьбу рідного народу за свободу та національну незалежність, волелюбність і відвагу славетних «рицарів України» — запорозьких козаків. Багато уваги та творчої енергії присвятив художник графічним і живописним ілюстраціям до народних пісень і дум, до творів своїх улюблених письменників — Т. Шевченка, І. Франка, О. Пушкіна, І. Тургенева, М. Гоголя.
Одним з перших серед художників Львова почав він розробляти нову радянську тематику. До 1940 р. відноситься одна з кращих картин Манастирського «Вчора й сьогодні», в якій яскравою образною мовою висловлений глибокий зміст великих, корінних змін, що відбулися в Західній Україні.
Ім’я Манастирського, учасника всіх обласних та багатьох республіканських і пересувних виставок, користується широкою популярністю в республіці, визнанням і любов’ю народу.
Художник А.И. Манастырский - Горный поток

Заслуженный деятель искусств республики Антон Иванович Манастырский принадлежит к числу тех выдающихся художников-реалистов, творчество которых определила целую эпоху в изобразительном искусстве западных областей Украины.
Монастырский родился в 1878 г. в городке завалы на Станиславщине в семье мелкого служащего. С большим трудом ему удалось получить образование сначала в реальном училище, а затем в Львовской артистически-промышленной школе и Краковской академии искусств.
Щедрый и многогранный талант Манастырского оказался во многих жанрах - пейзаже, портрете, иллюстрации и исторической живописи.
Родное Прикарпатье с его лесистыми пологими горами и маленькими, но бурными водопадами, цветущими лугами и бедняцкими домиками гуцулов - основная тема художника, неисчерпаемый источник его творческого вдохновения.
Повседневный быт и труд крестьян, их нищета, мягкий юмор и жизнерадостность составляют основное содержание жанровой живописи Манастырского.
Его лучшие произведения - «Лирник», «Два приятеля», «Пономарь» и другие полны глубокого уважения к внутреннему миру простых людей.
В своих многочисленных исторических композициях («На кургане», «Прощайте, товарищи», «Запорожец», «В лагере Кармелюка», «Разведчик» и др.). Манастырский воспевает героическую борьбу родного народа за свободу и национальную независимость, свободолюбие и отвагу славных «рыцарей Украины» - запорожских казаков. Много внимания и творческой энергии посвятил художник графическим и живописным иллюстрациям к народным песням и дум, к произведениям своих любимых писателей - Т. Шевченко, И. Франко, А. Пушкина, И. Тургенева, Н. Гоголя.
Одним из первых среди художников Львова начал он разрабатывать новую советскую тематику. До 1940 г. относится одна из лучших картин Манастырского «Вчера и сегодня», в которой яркой образной речью выраженный глубокий смысл крупных, коренных изменений, произошедших в Западной Украине.
Имя Манастырского, участника всех областных и многих республиканских и передвижных выставок, пользуется широкой популярностью в республике, признанием и любовью народа.
Приятели

Манастырский А.И. Карпатский пейзаж
Сельская хата
А.И. Манастырский - Запорожец
Прощайте, товарищи!
Река Варатын
Гуцулы в горах

Комментариев нет: